Visie

In 2008 is kleinschalig kinderdagverblijf de Zandpoort van start gegaan. Eerst was het kinderdagverblijf 2 dagen per week geopend naast de twee dagen dat ik in het onderwijs werkte.
In maart 2009 is de Zandpoort vier dagen per week open gegaan. Het kinderdagverblijf bevond zich toen nog in ons woonhuis waar de gehele benedenverdieping in gebruik was als kinderdagverblijf. Na zes jaren volledig vanuit huis gewerkt te hebben kwam er een prachtig pand op mijn pad.
Dit pand van kinderdagverblijf de Zandpoort bevind zich aan de Anton van Duinkerkenlaan 49, te de Meern. Dit is in de wijk de Woerd.
De Woerd is een woonwijk in het Utrechtse stadsdeel Vleuten, – de Meern. De woonwijk is gesitueerd ten noorden van de oude kern van de Meern en het water de Leidsche rijn ten zuidoosten van het Maximapark en ten westen van de nieuwbouwwijk Langerak. Vroeger was dit een gebied waar boomgaarden en weilanden waren. De inrichting van de Woerd is kleinschalig met individueel herkenbare woonhuizen en een inrichting met straten, pleinen en hofjes waarbij de auto zo veel mogelijk buiten het zicht geparkeerd wordt. Er zijn open en gesloten bouwblokken met groene binnenterreinen en tevens openbaar groene pleinen.

“Altijd heb ik al gezegd dat ik iets voor mezelf wilde beginnen nadat ik op vier-jarige leeftijd al riep dat ik juf wilde worden. Alles is op dit moment uitgekomen en hier ben ik trots op. Na ruim negen jaar in het onderwijs gewerkt te hebben zocht ik meer uitdaging op en wilde ik toch echt iets voor mezelf. Het werd zoals ik altijd al wilde, mijn eigen kinderdagverblijf! Wat een stap en oh wat was ik trots op mezelf, nog steeds ben ik trots op mezelf. Het werken met kinderen geeft mij voldoening. Iets meegeven aan de kinderen, de kinderen wat leren, de kinderen helpen met hun ontwikkeling in de breedste zin van het woord, dat is iets wat ik graag doe. Elke morgen sta ik vrolijk op omdat ik weet dat er weer 6 kinderen komen genieten van het dagprogramma op kinderdagverblijf de Zandpoort.”

Er wordt op kdv de Zandpoort gewerkt met thema’s die aansluiten bij de behoeften van de kinderen. We maken tijdens het werken met thema’s ook gebruik van het programma Uk en Puk. Uk & Puk is een voorschools educatief programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma richt zich op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek.

De speerpunten van kinderdagverblijf de Zandpoort zijn;
– Kleinschaligheid waardoor veel aandacht voor de individuele kinderen
– Laagdrempelig en veel persoonlijk contact met de kinderen en ouders
– Huiselijke sfeer
– Lichte open ruimte
– Grote buitenruimte en naast een enorm mooie afgebakende speeltuin
– VVE programma (uk en puk)

Het dagritme van de Zandpoort.
07.00/7.30 – 09.00; De kinderen worden gebracht en er is tijd voor een praatje met de ouders i.v.m. een goede overdracht.

09.30; We gaan aan tafel voor het fruit eten en wat drinken. Voor en of na dit moment zingen we liedjes of wordt er voorgelezen.

10.15; Het is tijd voor een groepsactiviteit. Te denken valt aan knutselen, yoga les, muziekles, drama, spelletjes, puzzels, buiten spelen, wandelen  etc.

11.30; We gaan aan tafel voor de gezamenlijke broodlunch.

12.15/ 12.30; De kinderen die 1 keer slapen gaan naar bed.

13.30; Er wordt een activiteit gedaan met de wakkere kinderen, vaak ook al de peuters die dan net iets meer uitdagende activiteiten kunnen doen, denk aan moeilijke puzzels, kleine kralen werkjes, moeilijkere knutselactiviteiten en spellen. Maar ook het persoonlijke contact met de babies die dan wakker zijn.

14.30; We eten een klein hapje zoals rozijntjes of cracker en drinken er wat bij.

14.45; Vrij spelen, dit kan zowel binnen als buiten in de tuin zijn. Maar ook kleien, lekker lezen of spelen in de verschillende hoeken.

16.15; We drinken yoghurt aan tafel.

16.30 – 18.00; De kinderen worden opgehaald en er is tijd voor een praatje met de ouders voor een goede overdracht.

Uitstapjes
Kinderdagverblijf de Zandpoort gaat er geregeld op uit met de kinderen. Dit kan zijn met de bolderkar of lopend.
De dierenweide/ kinderboerderij, wandelen door de buurt, op ontdekkingstocht door het Maxima-Park, verschillende speeltuinen behoren zowel onder de uitstapjes.

“Ik vind het heerlijk om er op uit te gaan met de kinderen. Van stagiaires hoor ik dat ze met eventuele eerdere stageplekken nauwelijks weg gingen, dat doet me goed want dat onderscheid me ook van de andere kinderdagverblijven. Hoe mooi is het om die vrolijke snuitjes van de kinderen te zien als we op pad gaan, heerlijk kan ik je zeggen. Het valt me op dat de kinderen eigenlijk bijna altijd vrolijk binnenstappen bij KDV de Zandpoort. Ze lopen vrijwel direct de ruimte binnen en gaan lekker spelen. Voor ouders is dit fijn om te zien want zo zien ze dat hun kind op de juiste plek is en zich veilig voelt. Zo vertrekken ouders vaak op een prettige manier naar hun werk.”

Heeft u interesse in een gesprek bij KDV de Zandpoort voor uw kind of nog ongeboren kindje neem dan contact met me op.

Astrid Stam
info@kdvdezandpoort.nl

030-6628881
06-80128663
06-10907200 (Astrid Stam)